Domy im. Janusza Korczaka

Historia Domu

01.01.1946r. - powstaje Państwowy Dom Dziecka
01.02.1946r. - do placówki przyjmowani są pierwsi wychowankowie. Społeczność placówki tworzy grupa 37 dzieciaków.
Państwowy Dom Dziecka ma swoją siedzibę przy ul. Nocznickiego 15.
Pierwszym Kierownikiem zostaje pani Świerkowa.

1951 r. placówka zostaje przeniesiona na ul. Aleję Zwycięstwa 7/9.
W latach 1946-1955 Dom Dziecka zapewnia opiekę 204 wychowankom.
W latach od 1946r. do 1955r. w placówce zmieniali się nie tylko wychowankowie lecz również personel. W tym okresie placówkę prowadziło 6 kierowników a opiekę w tych latach sprawowało 32 wychowawców. Państwowym Domem Dziecka kierowali: pani Świerkowa, pan Teofil Łoszewski, pani Rybnikowa, pan Czesław Fidler, pan Wacław Muraszkiewicz.

Od 01.09.1955r. Kierownikiem PDDz. zostaje pan Tadeusz Gryczan.
W tamtym czasie w placówce przebywa 62 chłopców w wieku od 7 do 20 lat.

W 1956r. Dom ponownie staje się placówką koedukacyjną i przebywa w nim 61 dzieci.
W 1956r. wychowawca pan Emil Hołownia tworzy drużynę harcerską. Harcerzami zastaje 44 wychowanków.

27.12.1962r. na strychu domu wybuchł pożar, spłonął cały dach. Dom na pewien czas przestał funkcjonować, dzieci zostały umieszczone w innych placówkach.
Po 1965r. w placówce organizacyjnie tworzy się miejsca dla 51 wychowanków: grupy dla 34 dla chłopców i 17 dziewczynek.
Do 1970r. w PDDz. opiekę znalazło 342 wychowanków.

30.10.1979r. placówce nadano imię Janusza Korczaka.

1984r. wychowankowie spędzają wakacje na Węgrzech.
1985r. w placówce przebywa i wychowuje się 48 dzieci
1991r. - placówka rozpoczyna współpracę z dr. B. Kiss.

14.09.1991r. Po 36 latach kierowania placówką odchodzi na emeryturę pan Tadeusz Gryczan. Podczas jego zarządzania placówką opiekę znalazło 600 wychowanków.
1991r. dyrektorem placówki zostaje pani Renata Chmura.

Od 1992r. rozpoczyna kilkuletnią tradycję wyjazdów wychowanków na Dni Dziecka do Malinówki. Była to międzywojewódzka impreza i wielkie spotkanie kilku Domów Dziecka. Dzieci miały okazję nawiązać przyjaźnie , brać udział w zawodach sportowych i przedsięwzięciach kulturalnych.
1992r. - dzieci spędzają wakacje w Holandii.
01.11.1993r - Państwowy Dom Dziecka ma w Olecku nową siedzibę, a wychowankowie nowy dom. Nasz nowy adres to Gołdapska 18a.

01.09.1997r. Dyrektorem zostaje pan Edward Sznurkowski.
W 2000 r. w placówce przebywa 51 wychowanków.
Od października 2003r do maja 2004r. funkcję p.o. Dyrektora pełni pani Justyna Wirkowska.
19.10.2005r. w placówce powstaje Grupa Usamodzielnienia dla 8 wychowanków.
2006-2007 - funkcję p.o. Dyrektora pełni pani Barbara Sulima.

2007r. pani Barbara Sulima zostaje Dyrektorem Domu Dziecka.
listopad 2007r. - kwiecień 2008r. placówka przechodzi kapitalny remont. Dzieci na czas remontu zamieszkują w internacie ZST.
06.03.2008r. przy Domu Dziecka zostaje zarejestrowane Stowarzyszenie "MOTYLE".
Dom Dziecka przechodzi szerokie zmiany organizacyjne. Zostają utworzone 2 grupy socjalizacyjne, 2 grupy usamodzielnienia, grupa interwencyjna i grupa usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę.

1.01.2014 r.  Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/215/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30.08.2013r. od 1 stycznia 2014 roku funkcjonuje Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, które prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

  1. Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.
  2. Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.
  3. Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 14 dzieci.
  4. Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci – pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę.
  5. Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego przeznaczony dla 14 dzieci.
  6. Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.