Domy im. Janusza Korczaka

O Domu im. Janusza Korczaka

Kilka słów o nas Domy im. Janusza Korczaka w Olecku

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obsługuje pracę 6 placówek, w skład których wchodzi: Dom nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku, Dom nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku, Dom nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku, Dom nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku, Dom nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku i Dom nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku. Mamy przytulnie i bardzo domowo.

Wygląd przykładowego pokoju

Nasze placówki usytuowane są przy spokojnej, osiedlowej uliczce, w otoczeniu zieleni. Bardzo blisko jest park i piękne, oleckie jezioro. Taki nasz zakątek
w krainie wielkich jezior... Maluchy bawią się na kolorowym placu zabaw. Bezpiecznie, gdyż posesja jest ogrodzona. Starsi wychowankowie maja blisko na ścieżki rowerowe, plażę i boisko. Do naszych placówek trafiają dzieci i młodzież, których rodziny przechodzą kryzys lub nie radzą sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Staramy się, aby pobyt w placówce nie był tylko przykrym, smutnym doświadczeniem. Poza działaniami zapewniającymi każdemu dziecku i całej grupie bezpośrednią opiekę i wychowanie staramy się organizować życie tak, by rozwijało, uczyło i przygotowywało do samodzielności.

Domy im. Janusza Korczaka w Olecku zapewniają swoim wychowankom, zgodnie
z obowiązującymi standardami wychowania:

 • atmosferę poczucia bezpieczeństwa,
 • odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
 • właściwe warunki mieszkaniowe,
 • całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, przybory szkolne, zabawki,
 • wspieranie rozwoju poprzez umożliwianie kształcenia, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i indywidualne oddziaływania wychowawcze,
 • opiekę pedagogiczną, psychologiczną i medyczną,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych,
 • organizowanie zajęć kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
 • przygotowywanie wychowanków do podejmowania odpowiedzialności za własne zachowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
 • udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania.

Placówki dysponują 68 miejscami, w tym:

 •  socjalizacyjne – 64 miejsca
 •  interwencyjne - 4 miejsca
 • Dom nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku - 10 miejsc
 • Dom nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku - 10 miejsc
 • Dom nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku - 14 miejsc
 • Dom nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku - 10 miejsc
 • Dom nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku - 14 miejsc
 • Dom nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku - 10 miejsc

Placówki w realizacji swych zadań współpracują z:

 • powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,
 • szkołami do których uczęszczają i do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem w Placówce,
 • sądami rodzinnymi,
 • kuratorami sądowymi,
 • policją,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi,
 • ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci,
 • organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie lub dziecku,
 • innymi instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi, które mają na celu wspieranie działalności Placówki.

 • ACCENTURE Services sp. z o. o. Warszawa.
 • PRAMERICA ŻYCIE TuiR Warszawa
 • MilichSOFT - bezpłatne usługi internetowe
 • CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - artykuły żywnościow