Domy im. Janusza Korczaka

Projekt 'Sztuką w bariery'

Po sukcesie i naszym udziale w zeszłorocznym projekcie 'Sztuką w bariery' zrodziła się potrzeba spotykania się, nawiązywania nowych relacji i pielęgnowania już powstałych oraz poszerzenia zakresu działań, chęć dotarcia do większej grupy odbiorców i tak narodził się pomysł na Sztuką w Bariery vol. 2, zainicjowany przez nieformalną grupę działania Kolektyw społeczno – obyczajowy wraz z jego pomysłodawczynią Izabelą Piotrowską. Projekt jest skierowany głównie do dzieci i młodzieży mieszkającej w Olecku, z działaniami realizowanymi w Domu im.J.Korczaka oraz przy Oleckim Klubie Wodnym. Wychodząc na przeciw potrzebom wewnątrz lokalnej społeczności, realizatorzy mają na celu zachęcić do aktywizacji, rozwijania potencjału dzieci i młodzieży lokalnej, rozbudzenia zainteresowań, rekonesansu i wzajemnego oddziaływania w kontekście sztuki, kultury, edukacji pozaformalnej, wzajemnego zaufania, poprzez działania projektowe, do których należą m.in. spotkania i warsztaty rytmiczno-bębniarskie w kręgu, zadania integrująco-wzmacniające w tym plenerowe spotkania młodej części społeczności lokalnej.
Projekt wzmacnia talenty muzyczne, rytmiczne, liderskie, koleżeńskie, co w rezultacie pomoże w rozwoju kapitału społecznego, kreatywności, zainicjuje nowe znajomości (poszerzanie zakresu
możliwości komunikacyjnych), a także pokaże przestrzeń i dobre praktyki do realizowania przyszłych inicjatyw.

Pozytywny wpływ grania na żywym instrumencie jest nieoceniony, a dodatkowo wzmocniony uczestnictwem w grupie stanowi ważny aspekt integrujący, uczy pracy w grupie, dlatego realizatorzy chcą podzielić się i zapraszają do współudziału chętnych rówieśników z miasta.

Przedsięwzięcie wspierają:

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,

Olecki Klub Wodny,

Fundacja Lega Express

FB/SztukaWbariery